BỘ SƯU TẬP "LE JARDIN" - NIỀM KIÊU HÃNH PHÁI ĐẸP

04/11/2017 12:12

Nét chấm phá phóng khoáng trên nền đất trời vào thu rực nắng.