Chính sách thẻ VIP 

I. CHÍNH SÁCH THẺ VIP ÁP DỤNG CHO KHÁCH MUA HÀNG TẠI CÁC SHOWROOM EMSPO VÀ KHÁCH MUA HÀNG ONLINE

1. Thẻ VIP - Silver

- Điều kiện: Khách hàng được cấp thẻ Vip Silver khi điểm tích lũy đạt 10 triệu trong vòng 01 năm.

- Ưu đãi: Giảm 10% trên hàng nguyên giá và được tham gia chương trình đặt biệt dành cho khách Vip Silver khi mua hàng tại hệ thống cửa hàng Emspo.

2. Thẻ VIP - Gold

- Điều kiện: Khách hàng được cấp thẻ Vip Gold khi điểm tích lũy đạt 20 triệu trong vòng 01 năm.

- Ưu đãi: Giảm 15% trên hàng nguyên giá và được tham gia chương trình đặt biệt dành cho khách Vip Gold khi mua hàng tại hệ thống cửa hàng Emspo. 

3. Thẻ VIP - Diamond

- Điều kiện: Khách hàng được cấp thẻ Vip Gold khi điểm tích lũy đạt 30 triệu trong vòng 01 năm.

- Ưu đãi: Giảm 20% trên hàng nguyên giá và được tham gia chương trình đặt biệt dành cho khách Vip Diamond khi mua hàng tại hệ thống cửa hàng Emspo

Chú ý: Hiệu lực và Duy trì thẻ 

- Các loại thẻ trên không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác của Emspo, trừ những chương trình có quy định cụ thể.

- Thẻ có thời hạn một năm kể từ ngày được cấp.

- Điều kiện duy trì thẻ:

VIP - Silver: Mua hàng tối thiểu 3 triệu trong thời hạn 1 năm. 

VIP - Gold: Mua hàng tối thiểu 5 triệu trong thời hạn 1 năm. 

VIP - Diamond: Mua hàng tối thiểu 10 triệu trong thời hạn 1 năm.